Algemene voorwaarden

10 oktober 2023 

Algemeen 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van By Salu en iedere overeenkomst tussen By Salu en een koper en op elk product dat door By Salu wordt aangeboden. 
  1. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met By Salu is overeengekomen. 

Aanbiedingen 

2.1. Alle aanbiedingen van By Salu zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. By Salu heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Spelfouten blijven te allen tijde voorbehouden. 

Overeenkomst 

3.1. De koopovereenkomst tussen By Salu en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond. 

Prijzen 

4.1. Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% btw 

Verzendkosten 

5.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Indien u vragen heeft over de verzendkosten kunt u ons mailen via info@bysalu.nl 

Levering en levertijd 

6.1.Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert By Salu binnen 3 werkdagen na orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. 

6.2. By Salu streeft er naar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om te koopovereenkomst te ontbinden. 

6.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. By Salu is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 

6.4. Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. By Salu zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van By Salu. Eigendom van de producten gaat over op de koper bij aflevering indien de producten betaald zijn. 

6.5. By Salu is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door By Salu gedragen. 

6.6. 2. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is By Salu gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. 

Veilig betalen 

7.1. vooruitbetaling; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van By Salu. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is. 

7.2. iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING(Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. 

Retourproducten 

8.1. Producten die u bij By Salu heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. 

De koper kan binnen 14 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder opgaaf van reden. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen 14 dagen, na ontvangst op het afleveradres, contact op te nemen met info@bysalu.nl 

8.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door By Salu kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.  

Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@bysalu.nl 

8.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door By Salu kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits u de factuur nog heeft. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@bysalu.nl 

8.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@bysalu.nl 

8.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper. 

Tevredenheidsgarantie, garantie 

9.1. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@bysalu.nl 

klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming 

10.1. gebreken: De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden; Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan By Salu te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan By Salu. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van By Salu worden geretourneerd. 

10.1.2 Waarschuwing en aansprakelijkheidsinformatie met betrekking tot het gebruik van hondenspeeltjes.

Wees voorzichtig: honden spelen op verschillende manieren. Het is belangrijk dat er altijd iemand in de buurt is als ze spelen en dat je kapotte speeltjes meteen weghaalt. Sommige speeltjes zijn misschien niet geschikt voor honden die hard bijten of heel druk zijn.

Door het aanschaffen van onze speeltjes ga je akkoord met de volgende belangrijke regel: je kunt de speeltjes niet terugsturen. Wij streven ernaar om kwalitatief hoogwaardige speeltjes te leveren, maar door de aard van het spel van honden kunnen speeltjes snel verslijten of beschadigd raken. Daarom kunnen wij geen garantie geven op onze speeltjes.

Wij raden aan om altijd toezicht te houden tijdens het spelen en om regelmatig de speeltjes te controleren op beschadigingen. Mocht een speeltje kapot gaan, dan adviseert de fabrikant om het speeltje onmiddellijk weg te halen om het risico op letsel te voorkomen.

Onze speeltjes zijn bedoeld voor huisdiergebruik en niet voor kinderen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen geen toegang hebben tot de speeltjes, aangezien ze niet voldoen aan de veiligheidsnormen voor speelgoed voor kinderen.

Door onze speeltjes te gebruiken, begrijp je en accepteer je dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele schade, letsel of ongelukken die voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de hond te observeren en de speeltjes op een verstandige en veilige manier te gebruiken.

Bedankt voor het vertrouwen in onze producten. We wensen jou en jouw trouwe viervoeter veel speelplezier!

10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst op het afleveradres. 

10.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u By Salu daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen. 

10.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan By Salu te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

10.5. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. By Salu erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper. 

Schadevergoeding 

11.1. By Salu kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 

11.2.De afnemer vrijwaart By Salu in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten van By Salu, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd. 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen By Salu en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Nederlandse tekst prevaleert 

13.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. 

Prijzen 

14.1. By Salu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. 

Intellectuele Eigendomsrechten 

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van By Salu berusten uitsluitend bij By Salu en worden niet overgedragen aan Koper. 

15.2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van By Salu rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van By Salu 

15.3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van By Salu rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 

Klachten
16.0. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@bysalu.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Tevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.